Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi nyilatkozat

1 Az Ön adatainak védelme a mi ügyünk

Örömmel vettük vállalatunk, termékeink, illetve szolgáltatásaink iránt tanúsított érdeklődését. Azt szeretnénk, hogy internetes oldalunk felkeresésekor személyes adatainak védelme tekintetében is biztonságban érezze magát, mert nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. A Szövetségi Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek figyelembevétele számunkra magától értetődő.

Azt szeretnénk, hogy tudja, milyen adatokat rögzítünk, és hogyan használjuk fel azokat. Megtettük azokat a technikai (műszaki) és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják az adatvédelmi előírások általunk és külső szolgáltatók által történő betartását.

2 Személyes adatok

A személyes adatok az Ön személyazonosságára vonatkozó információk. Ezek közé tartoznak az olyan adatok, mint például a név, a cím, a telefonszám és az e-mail cím. Weboldalunk használatához nem szükséges személyes adatainak megadása, bizonyos esetekben, a kívánt szolgáltatások teljesítése érdekében azonban szükségünk van nevére és címére, valamint további adatokra.

Ez például a tájékoztató anyagok és a megrendelt termékek megküldésére, vagy az egyéni kérdések megválaszolására vonatkozóan érvényes. Ahol szükséges, erre megfelelően felhívjuk figyelmét. Ezen túlmenően csupán az Ön által önként vagy automatikusan rendelkezésünkre bocsátott adatokat kezeljük.

Amennyiben szolgáltatásokat vesz igénybe, rendszerint csak azokat az adatokat rögzítjük, amelyekre a szolgáltatások teljesítéséhez szükségünk van. Abban az esetben, ha további adatok megadását kérjük Öntől, önkéntes adatközlésről van szó. A személyes adatok kezelése kizárólag az érdeklődés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése és saját, jogos üzleti érdekeink védelmének biztosítása érdekében történik. 

3 Célhoz kötött adatkezelés, adathasználat

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat csak az Ön számára ismertetett célokból rögzítjük, kezeljük és használjuk. Adatait alapvetően nem adjuk el, vagy ki, harmadik félnek. Az Ön személyes adatait kizárólag abban az esetben küldjük meg harmadik félnek, ha ezt hatósági vagy bírósági rendelkezés, a szerződés teljesítése, vagy a hitelvédelem ezt megköveteli, vagy ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult.

Dolgozóinkat és megbízott szolgáltatóinkat titoktartásra és a Szövetségi adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartására köteleztük. Alapvetően nem fogják személyes adatait harmadik fél általi reklám- vagy piackutatási célokra használni, amennyiben ehhez kifejezetten nem járult hozzá.

4 Automatikusan nyilvántartott, nem személyes adatok

Weboldalunk használata során szervezési és technikai okokból a „Webtrends“ és a „Google Analytics“ nyomkövető rendszerekben (lásd 6. pont) az alábbi adatokat tároljuk: a felkeresett oldalak neve, a használt böngésző és az operációs rendszer, a belépés napja és időpontja, a használt keresők, a letöltött fájlok elnevezése és az Ön IP címe.

Ezeket a technikai adatokat név nélkül (anonim módon), és csupán statisztikai célból, internetes megjelenésünk további, folyamatos optimalizálása és internetes ajánlataink még vonzóbb kialakítása érdekében értékeljük, elemezzük. Ezen anonim adatok nem teszik lehetővé az adott személyre történő visszakövetkeztetést, személyes adatai és magánélete ezáltal megóvásra kerül.

5 Cookie-k („sütik“) használata

Ha weboldalaink valamelyikét felkeresi, előfordulhat, hogy cookie (süti) formájában információkat helyezünk el számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket egy-egy web-szerver küld az Ön böngészőjének, és amelyek számítógépének merevlemezén elmentésre kerülnek. Ezen információk arra szolgálnak, hogy amikor legközelebb felkeresi a weboldalt, automatikusan ismét felismerhessük, és az Ön számára megkönnyíthessük a navigációt. A cookie-k megkönnyítik számunkra például azt, hogy egy adott weboldalt az Ön érdeklődéséhez igazítsunk. 

Weboldalunkat természetesen cookie-k használata nélkül is megtekintheti. Ha nem szeretné, hogy újra felismerjük számítógépét, megakadályozhatja a cookie-k merevlemezre történő mentését azzal, hogy a böngésző-beállításokban kiválasztja a „nem fogadom el a cookie-kat“ pontot. Azt, hogy ez az egyes esetekben hogyan is történik, böngésző-gyártójának útmutatójából tudhatja meg. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, az ajánlatunk funkcióinak korlátozásával járhat.

6 Weboldal-elemzés

6.1 Google Analytics

Internetes oldalunk egyes részei a Google Analytics elemző szolgáltatását használják. Ezt a webes elemző szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban röviden Google) üzemelteti.

Ez az elemző eszköztár a cookie-k alapján működik. A cookie egy olyan szöveges fájl, amelyet valamely internetes oldal felkeresésekor a rendszer küld meg, és a weboldal felhasználójának merevlemezén közbenső tárolásra kerül, hogy lehetővé tegye a weboldal Ön által történő használatának elemzését. A cookie által tárolt információk rendszerint a Google egy USA-ban található szerverére továbbítódik, majd ott tárolódik.

Az IP cím anonimizálása keretében a Google az Ön IP címét az EU vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más szerződéses államán belül korábban lerövidíti. Megbízásunkban a Google a továbbított információkat a weboldal használatáról szóló jelentés készítéséhez használja fel. A Google Analytics keretében megküldött IP címek a Google egyéb adataival nem kerülnek összevonásra. Amennyiben meg kívánja akadályozni a cookie-k használatát, az Ön számítógépén használt internet-böngésző (pl. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, stb.), azaz az internetes oldalak megnyitására és megjelenítésére szolgáló program beállításainak helyi módosításával teheti meg. Továbbá adatainak a Google cookie-k segítségével történő rögzítését és kezelését úgy is megakadályozhatja, hogy a Google alábbi linkjén ajánlott Browser-Plugin-t letölti és telepíti:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

6.2 ADFORM

Ezen a weboldalon az ADFORM (Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhagen, Dánia) technológiáját alkalmazzuk. Az online marketing intézkedésekkel összefüggésben a PostTracking érdekében egy cookie-t mentünk el számítógépére, amikor egy hirdetésre rákattint, vagy egy hirdetésen keresztül erre a weboldalra jut.

Az ADFORM a cookie elhelyezésével személyes adatokat - nevet, e-mail címet vagy egyéb személyes adatokat - nem tárol el. Valamennyi információ anonimizált, és olyan technikai információkat tartalmaz, mint például a reklámeszközök megjelenítési gyakorisága és megjelenítésének időpontja, a használt böngésző, vagy a telepített operációs rendszer.

Az ADFORM valamennyi adatrögzítési folyamatban szigorúan a német adatvédelmi jognak megfelelően dolgozik. Ezzel kapcsolatban további információkat itt talál.

Ezen az oldalon leállíthatja az anonimizált adatok rögzítését.

A jelenleg használt internet-böngészők többnyire úgy vannak beállítva, hogy a cookie-kat alapvetően elfogadják. Ez a beállítás a böngésző mindenkori internet-beállításain keresztül módosítható. 

7 Biztonság

Az Ön személyes adatainak elveszés, sérülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáféréssel szembeni megóvása érdekében technikai (műszaki) és szervezési intézkedéseket tettünk. A szövetségi adatvédelmi törvény és a személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozó előírások minden dolgozónkat és valamennyi, az adatkezelésben résztvevő harmadik felet kötelezik.  

Személyes adatok rögzítése és kezelése esetén az információk kódolt formában kerülnek továbbításra, hogy ezzel megelőzhessük harmadik fél adatokkal történő visszaélését. Biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlődésnek megfelelően, folyamatosan átdolgozzuk.

8 A külső hivatkozásokra (linkekre) történő utalásokkal kapcsolatos általános megjegyzés 

Weboldalunkon - tájékoztatásul - adott esetben harmadik fél internetes oldalára irányító hivatkozásokat (linkeket) talál. A harmadik fél által működtetett külső oldalak tartalmára vagy kialakítására semmiféle befolyásunk nincs. Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalma ott bizonyos esetben nem érvényes, ezért kérjük, tájékozódjon a mindenkori ajánlattevőnél a náluk rendelkezésre álló adatvédelmi nyilatkozatokról. 

9 Az adatvédelmi rendelkezések módosításai

A biztonsági- és adatvédelmi rendelkezéseink módosításának jogát fenntartjuk, amennyiben ezt a technikai fejlődés szükségessé teszi. Ebben az esetben adatvédelmi megjegyzéseinket, figyelmeztetéseinket is megfelelően korrigálni, igazítani fogjuk. Kérjük, minden esetben adatvédelmi nyilatkozatunk aktuális változatát vegye figyelembe!

10 A felvilágosításra és visszavonásra vonatkozó jog

Az Önről tárolt adatokról bármikor kaphat tájékoztatást, továbbá személyes adatainak általunk történő rögzítésére és kezelésére vonatkozó beleegyezését is bármikor visszavonhatja. Erre irányuló igény esetén kérjük, küldjön egy hannelore.krisam@energy3000.com számunkra!